Svenska Jumbo Transport AB

Inom lager hantering erbjuder vi bland annat slutmontering, packning, plocka och packa, och även kvalitetskontroll

 

Har Ni önskemål om outsourcing, och därigenom att förbättre service, kvalitet och uppnå större flexibilitet,
er vi redo att erbjuda lösningar.

Vid avtal på långt sikt, kan vi erbjuda en anpassat lösning förutom transport og lager. Till exempel skapa mervärde på:

  • Slutmontering
  • Packning
  • Plocka og Packa
  • Kvalitetskontroll

 

  • Investering i material och personal
  • Informationstjänster
  • Integration av informationssystemer

 

Malmoe office

Soren Holsbo
Tel.: +46 40 290400
Mob.: +46 706 290449
sho@jumbotransport.se