Svenska Jumbo Transport AB

  • Svenska
  • English

Ökning av tyska vägtullar (Maut) pr 01.01.2019.

Forbundsregeringen i Berlin har besluttet at forhøje lastbilafgiften »Maut« ved årsskiftet.

Klik her for at se det fulde cirkulære:
PDF